БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН
(Cervus elaphus)

Благородният елен е голямо тревопасно животно, което може да тежи до 470 кг! Освен с трева, той се храни с листа от дърветата и крехки клони. Женската на елена се нарича кошута. Мъжкият елен има големи рога и е много по-едър от женската. Мъжкият сменя рогата си всяка пролет. През февруари старите рога падат, и през март от главата му започват да растат нови рога. Рогата стават много дълги и разклонени и приличат на короната на дърво през зимата. Еленът използва рогата си в битките с други елени. Най-силният елен става водач на стадото. Когато се бори срещу вълци

и други хищници, еленът използва дългите си крака и остри копита, с които може да нанесе силен удар. Също като хората кошутите раждат по едно малко и много рядко раждат 2 или повече бебета наведнъж. Когато роди своето малко кошутата го скрива на тайно място в гората, където то стои няколко дни, докато се научи да става и да ходи заедно с майка си. Елените и кошутите предпочитат да се крият и спят през деня. Може да ги видим да се хранят на открити поляни край гората привечер, рано сутрин или през нощта.

МЕЧКА
(Ursus arctos)

Мечката живее в гората и се храни с желъди, корени и млади треви. Най-много обича боровинки, горски ягоди, сливи и мравки. Някои мечки си похапват мед. Мъжките мечки са много големи и могат да тежат 400 кг.! Женските мечки са почти два пъти по-дребни. И мъжките и женските мечки тичат много бързо и се катерят много добре. Малките мечета се раждат през зимата, когато майката мечка е в своята хралупа и спи зимен сън. Мечетата се раждат много дребни – те тежат по-малко от 1 килограм! Мечето бебе е много по-малко от човешко бебе, но расте много бързо.

Докато са в хралупата малките мечета бозаят мляко от майката и до пролетта стават толкова големи, че могат да излязат от хралупата сами и да тичат в гората. Мечетата се разхождат в гората със своята майка 2 години. Майката се грижи за тях и ги пази и е много строга, ако някой се опита да доближи децата й. Мечките и хората рядко се срещат в гората, защото мечката има много добро обоняние и подушва хората от далеч. Като разбере, че в гората има хора мечката става много тиха и се крие, защото тя обича да бъде сама.

РИС
(Lynx lynx)

Рисът е голямо животно от семейството на котките. Също като гепардите в Африка, той има мека, пухкава козина и дълги, силни крака. Рисът е висок 70 см и може да тежи до към 40 кг. За разлика от домашните котки той има къса опашка с черно петно накрая. Ушите му са много интересни – те са украсени с дълги черни снопчета косми, които стърчат нагоре. Рисът ловува през нощта, а през деня спи. Той се храни с други по-малки животни от него, които улавя сам. Рисът е много е бърз, ловък и потаен. Той може да се движи продължително, без да се уморява, катери се много

добре и може да плува. Зрението му е превъзходно и му позволява да вижда жертвата си от разстояние 1000 метра. Хората трудно могат да срещнат рис, защото той ги вижда и чува от далече и бързо се скрива. Домът на риса са тъмните, гъсти и стари гори. Той има нужда от спокойствие и тайни места, в които да се крие. В България има много малко рисове и повечето от тях са гости от съседна Сърбия. Можем да привлечем повече рисове в България, ако пазим старите гори.

ГОЛЯМ ПЪСТЪР КЪЛВАЧ
(Dendrocopos major)

Големият пъстър кълвач се среща в горите, парковете и градините. Той е голям колкото кос, но е много по-пъстър. Оцветен е в бяло, черно и ярко червено. Кълвачът може да се закачи с острите си нокти върху кората на дървото и да ходи спокойно нагоре и дори с главата надолу. Кълвачите снасят своите яйца в хралупи в дърветата, които сами издълбават. Майките кълвачи снасят от 4 до 8 яйца. Когато се излюпят бебета порасват много бързо и само след 20 дни могат да летят и да се хранят сами. През пролетта, лятото и есента той се храни с насекоми,а през зимата със семена. Когато иска да извади семената на някоя шишарка, кълвачът я откъсва, поставя в малка дупка в някое дърво и после с удари на клюна си изважда семената. Кълвачът също често прави дупки по кората на млади иглолистни дървета

и пие сок.Кълвачът лесно прави и дълбоки дупки в ствола на сухите дървета със своя силен и остър клюн. Той удря бързо по кората на дървото, и когато дупката е готова, пъха в нея лепкавия си език. Насекомото, което живее скрито в малко каналче в дървото се залепя за езика на кълвача. Езикът на кълвача е не само много лепкав, но и много дълъг. При някои видове кълвачи езикът е толкова дълъг, че когато е прибран се увива няколко пъти около черепа на птицата. Кълвачите са добри помощници на гората. Те са „санитарите“ в гората тъй като се хранят с насекоми и техните ларви, които живеят в дърветата. За да има повече кълвачи е добре да оставяме в гората стари и изгнили дървета, както и дървета с хралупи. Тези дървета са любимия дом на кълвачите.

БРЪМБАР НОСОРОГ
(Oryctes nasicornis)

Бръмбарът носорог е голям 4-6 см. Тялото му е кафяво или червено и е много лъскаво. Мъжките бръмбари на главата си имат рогче. Рогчето е заострено и извито назад. То е много малко, но по форма прилича на рога на истински носорог. Бръмбарът носорог има твърди крила и понякога лети. По краката си има малки червени косъмчета. Възрастният бръмбар се движи и се храни през нощта, а през деня спи, скрит в земята или в дупки по дърветата. Бръмбарите се хранят със сок от дървета или със загнили плодове. Бръмбарът носорог предпочита широколистни дървета, защото иглолистните имат смола. Женският бръмбар носорог снася яйцата си в стари дървета, които са започнали да гният. Това е важно, защото малките на бръмбара се хранят с гниеща дървесина, сухи листа или тор. Малките на бръмбара се наричат ларви. Те съвсем не приличат на бръмбари, а по-скоро

на малки извити и къси червейчета с бели тела. За да се превърнат в истински бръмбари с рог на главата трябва да минат 3-4 години. Бръмбарът носорог е един от най-силните бръмбари в света. Той може да повдигне тежест, която е 850 пъти по-голяма от тежестта на собственото му тяло. За да опазим тези удивителни животни е необходимо да знаем, че старите и гниещи дървета са много важни – те служат за дом и храна не само на кълвачите и гъбите, но и на много насекоми. В гората всички организми – растенията, животните и гъбите, са силно свързани. Те живеят и работят заедно като органите на човешкото тяло. За да имаме здраво тяло искаме всяка негова част да е здрава. Ето защо, за да е здрава гората е добре да познаваме всички нейни обитатели и да се грижим еднакво за всички тях.

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ГОРАТА И НЕЙНИТЕ ОБИТАТЕЛИ“

ОРГАНИЗИРАН ОТ „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР БРИТАНИКА“ ООД В ПАРТНЬОРСТВО СЪС „СВЕТОВЕН ФОНД ЗА ДИВА ПРИРОДА“ (WWF), ВЕНТАС ЕООД И МЕДИЙНАТА ПОДКРЕПА НА „СББ МЕДИА“ АД (ИЗДАТЕЛ НА СПИСАНИЕ „NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS БЪЛГАРИЯ“)

„Образователен център Британика ООД“ в партньорство със „Световен фонд за дива природа“ (WWF), „Вентас“ ЕООД и „СББ Медиа“ АД (издател на списание „National Geographic Kids България“) - наричани по-долу „Организатори“, организират национален детски конкурс за рисунка „Гората и нейните обитатели“ - наричан по-долу „Конкурса“. Целта на Конкурса е чрез емоционалната обвързаност на децата с природата, да изгради у тях отговорно отношение към гората на България и нейните обитатели, като се фокусира върху следните животни: мечка, рис, благороден елен, голям пъстър кълвач, бръмбар носорог; техните особености, начин на живот, защо са важни за гората; защо трябва да пазим, както тях, така и домът им. В рисунките си децата трябва да изобразят своето виждане за „здрави гори“ и „щастливи животни“.

Целта на Конкурса е чрез емоционалната обвързаност на децата с природата, да изгради у тях отговорно отношение към гората на България и нейните обитатели, като се фокусира върху следните животни: мечка, рис, благороден елен, голям пъстър кълвач, бръмбар носорог; техните особености, начин на живот, защо са важни за гората; защо трябва да пазим, както тях, така и домът им. В рисунките си децата трябва да изобразят своето виждане за „здрави гори“ и „щастливи животни“.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1. С участието си в Конкурса участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила на Конкурса. С участието на участниците в Конкурса, родителите и/или попечителите на участника декларират, че ясно и напълно са разбрали и приели условията за участие.

2. В Конкурса могат да участват всички деца в 3-та и 4-та група в детската градина и 1-ви и 2-ри клас на началното училище, с изключение на деца на служители на „Образователен център Британика“ ООД, „Световен фонд за дива природа“ (WWF), „Вентас“ ЕООД, „СББ Медиа“ АД и представители на журито на Конкурса.

3. Всички деца, които желаят да участват в Конкурса, подготвят и изпращат по 1 рисунка. Рисунката трябва да е в оригинал, а не нейно принтирано копие. Копие на рисунката не може да участва в Конкурса и, ако Организаторите получат такова, няма да имат задължение към неговото изпращане обратно на подателя.

4. Организаторите приемат рисунки за участие в Конкурса, по посочения в т. 5 начин, в периода от 16 март 2015 г. до 29 май 2015 г. Рисунки, получени след 29 май 2015 г. не участват в Конкурса и Организаторите нямат задължение към тяхното изпращане обратно на подателя.

5. Рисунките се изпращат:

5.1. По пощата на адрес: BRITANICA, София 1000, ул. 6-ти септември №7, ет. 1.

5.2. По пощата вариант 2, на адрес: списание National Geographic Kids, CББ Медиа, ул. „Отец Паисий“ №15, 1303 София.

5.3. На място, в някой от филиалите на BRITANICA в София (Бели брези, ул. Хайдушка Гора №48Б, 02 4666 500 / Стрелбищe, ул. Дедеaгач №40, 02 4666 507 / България, бул. България №53, ет.3, 02 4666 570 / Орлов Мост, ул. Тулово №7, 02 4666 520 / Лозенец, ул. Голо Бърдо №22, 02 4666 525 / Плиска, кв. Изток, бл.5 , 02 4666 530 / Гео Милев, ул. Едисон №47, 02 4666 535 / Мадрид, ул. Константин Фотинов №2,
02 4666 545 / Прага, бул. Прага №18, 02 4666 510 / Люлин, бул. Царица Йоанна №57, ет. 2, 02 4666 560 / Младост 1, ул. Йерусалим, бл.12,
02 4666 550 / Младост 2, бул. Андрей Ляпчев №74, 02 4666 565), Пловдив (ул. Гладстон №2, 032 599 520), Бургас (ул. Патриарх Евтимий №26, 056 999 810), Варна (Севастопол, бул. Княз Борис I, №53, 052 999 600 / Чайка, жк Чайка, бл. 68, партер, 052 999 605).

6. Всички, представени за участие в Конкурса рисунки трябва да бъдат съобразени със следните изисквания:

6.1. Листа, на който са нарисувани рисунките, да е с размери формат А4 (29,7 / 21 см.) или лист от стандартен блок за рисуване (23 / 32 см.)

6.2. Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване, които са използвани.

6.3. Да съдържат изображение на гора и поне едно от петте животни, фокус на Конкурса - мечка, рис, благороден елен, голям пъстър кълвач, бръмбар носорог;

6.4. На гърба на всяка рисунка, в долния ляв ъгъл, с печатни букви или на залепен лист с формат А6, напечатани, да бъдат нанесени следните данни: трите имена на детето, възраст (ден, месец, година на раждане), пол и пълен адрес (град / село, квартал, улица №, блок / къща, етаж, апартамент), телефон, e-mail и трите имена на родител / настойник, пълното име на детската градина / училище, в която / което посещава детето, коя група / клас е. Рисунки с непълни данни няма да бъдат допускани за участие в конкурса.

7. BRITANICA е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. За целите на Конкурса, BRITANICA може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за участниците в Конкурса и техните родители/ настойници. При участие в Конкурса, родителите/ настойниците предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

8. С участието си в Конкурса всеки участник, съответно родител / настойник потвърждава, декларира и гарантира, че:

8.1. Представените рисунки са създадени единствено от автора – участник в Конкурса;

8.2. Рисунките не съдържат неприлично, провокативно или друго, предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание.

9. Рисунките, получени във връзка с Конкурса, остават собственост на Организаторите и не подлежат на връщане, обратно на участниците в Конкурса. Организаторите не са длъжни да съхраняват рисунките след 31 август 2015 г.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА

10. Конкурсът включва 1 (един) кръг, в който всяка рисунка се оценява по отделно от Комисия от експерти на „Образователен център Британика“ ООД, „Световен фонд за дива природа“ (WWF), „Вентас“ ЕООД и „СББ Медиа“ АД (издател на списание „National Geographic Kids България“) - Жури. Непосредствено след като Журито определи крайното класиране в Конкурса, победителите в Конкурса ще бъдат известени чрез писмо на предоставените от тях електронни адреси или чрез телефонно обаждане на посочените от тях телефони. Имената на победителите ще бъдат публикувани в интернет на адрес: http://bg.britanica-edu.org/news/.

11. Организаторите определят победителите в Конкурса след края на периода на приемане на рисунките (виж т.4), през месец юли 2015 г. Обявяване на победителите в конкурса: до 31 юли 2015 г.

12. Определят се по трима победители (първо, второ и трето място), във всяка една възрастова група (деца 3-та и 4-та група в детската градина и деца 1-ви и 2-ри клас на началното училище).

13. Определяне на най-активна детска градина и училище.

14. 20-те най-високо оценени рисунки от всяка възрастова група (деца 3-та и 4-та група в детската градина и деца 1-ви и 2-ри клас на началното училище), участват в изложба, която протича под формата на благотворителен търг, като набраните средства се предоставят на WWF (“Световен фонд за дива природа“) по програма за опазване на старите гори в България.

НАГРАДЕН ФОНД НА КОНКУРСА

15. Участниците в Конкурса, класирани на първите три места във възрастова група - деца в 3-та и 4-та група на детската градина, получават:

15.1. Участникът, класирал се на първо място, получава: фотоапарат за подводни снимки 3М DEEP-WATER CAM, осигурен от „Вентас“ ЕООД; едногодишен абонамент за списание „National Geographic Kids” и историческа карта, осигурена от „СББ Медиа“ АД; годишен курс по английски език, осигурен от BRITANICA; плюшена играчка Рис, осигурена от „Световен фонд за дива природа“ (WWF).

15.2. Участникът, класирал се на второ място, получава: куфарче за рисуване и боички ART STUDIO DAVINCI, осигурен от „Вентас“ ЕООД; едногодишен абонамент за списание „National Geographic Kids” и историческа карта, осигурени от „СББ Медиа“ АД; летен курс по английски език, осигурен от BRITANICA; плюшена играчка Рис, осигурена от „Световен фонд за дива природа“ (WWF).

15.3. Участникът, класирал се на трето място, получава: кутия с колекция от 11 настолни игри FABU-LUDOS, осигурен от „Вентас“ ЕООД; едногодишен абонамент за списание „National Geographic Kids” и историческа карта, осигурени от „СББ Медиа“ АД; книга на английски език, осигурена от BRITANICA; плюшена играчка Рис, осигурена от „Световен фонд за дива природа“ (WWF).

16. Участниците в Конкурса, класирани на първите три места във възрастова група - деца в 1-ви и 2-ри клас на началното училище, получават:

16.1. Участникът, класирал се на първо място, получава: фотоапарат за подводни снимки 3М DEEP-WATER CAM, осигурен от „Вентас“ ЕООД; едногодишен абонамент за списание „National Geographic Kids” и историческа карта, осигурени от „СББ Медиа“ АД; годишен курс по английски език, осигурен от BRITANICA; плюшена играчка Рис, осигурена от „Световен фонд за дива природа“ (WWF).

16.2. Участникът, класирал се на второ място, получава: куфарче за рисуване и боички ART STUDIO DAVINCI, осигурен от „Вентас“ ЕООД; едногодишен абонамент за списание „National Geographic Kids” и историческа карта, осигурени от „СББ Медиа“ АД; летен курс по английски език, осигурен от BRITANICA; плюшена играчка Рис, осигурена от „Световен фонд за дива природа“ (WWF).

16.3. Участникът, класирал се на трето място, получава: комплект „ Конструирай свой робот 4X1 TRANSFORMA-ROBOT”, осигурен от „Вентас“ ЕООД; едногодишен абонамент за списание „National Geographic Kids” и историческа карта, осигурени от „СББ Медиа“ АД; книга на английски език, осигурена от BRITANICA; плюшена играчка Рис, осигурена от „Световен фонд за дива природа“ (WWF).

17. Годишният и летен курс по английски език, осигурени от BRITANICA, се провеждат във филиалите на BRITANICA в градовете София, Варна, Бургас и Пловдив (www.britanica-edu.org/contacts/). Курсовете не могат да бъдат преотстъпвани и нямат паричен еквивалент. Курсовете се усвояват в учебна 2015 - 2016 година. Наградите не включват учебните помагала за курсовете.

18. Най-активната детска градина получава награда, която да се използва от учебното заведение. Наградата е: детска кухня, изработена от дърво, Grand Chef PROVENCE KITCHEN, осигурена от „Вентас“ ЕООД; “Черноморска кутия“ (комплект с образователни материали, игри, които учителят може да използва многократно с различни класове), осигурена от „Световен фонд за дива природа“ (WWF).

19. Най-активното училище получава награда, която да се използва от учебното заведение. Наградата е: комплект за монтаж на моторизирани превозни средства : 40 в 1, IQ KEY PERFECT 1000 40 IN 1, осигурен от „Вентас“ ЕООД; “Черноморска кутия“ (комплект с образователни материали, игри, които учителят може да използва многократно с различни класове), осигурена от „Световен фонд за дива природа“ (WWF).

20. Най-високо оценените 20 участници в Конкурса от всяка възрастова група, общо 40 участника, получават по едно списание „National Geographic Kids” осигурено от „СББ Медиа“ АД и допълнителна предметна награда, осигурена от BRITANICA.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

21. Участниците приемат, че Конкурсът се подчинява на и се урежда от законите на Република България в Арбитражен съд при БТПП, като компетентната юрисдикция за каквито и да било спорове.
Участниците приемат също:
(а) да бъдат обвързани от настоящите Официални правила;
(б) че решенията на Журито са окончателни и обвързващи по отношение на всички въпроси, свързани с Конкурса, и
(в) че в случай, че участникът спечели, Организаторите могат да използват наградените рисунки, както и името на всеки един от победителите, техните снимки, изображения и / или глас в публикации или реклама, отнасяща се до Конкурса, но не само или бъдещо популяризиране на същия, без за това да е необходимо да заплаща компенсация или да иска одобрение. В случай, че избраният победител няма да получи или в случай, че откаже да получи наградата, последната по преценка на Организаторите може да се присъди на друг участник.

ПРАВО НА АНУЛИРАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА, ПРОМЯНА И ДОПЪЛВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

22. В случай, че Конкурсът не се проведе поради причини, извън контрола на Организаторите, които нарушават или засягат администрирането, сигурността, справедливостта, интегрираността или надлежното провеждане на този Конкурс, Организаторите си запазват правото да анулират, прекратят, променят или временно да преустановят провеждането на Конкурса.

23. Организаторите си запазват правото да променят и допълват официалните правила за участие в Конкурса, като промените се отразяват в официалния сайт на Конкурса на интернет адрес: gorata.britanica-edu.org.